Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Van Velzen innovation B.V. hanteert de algemene voorwaarden die zijn opgesteld en uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie aan geduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019.

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Deze is te downloaden doormiddel van onderstaande link.